Hiện nay các website blogspot hiện đã đổi sang lưu trữ sang googleusercontent.com (https://blogger.googleusercontent.com/...) làm cho ảnh Thumbnails blogspot bị mờ. Do vậy chúng ta cùng khắc phục lỗi này để blogspot của chúng ta nhìn mượt hơn. Son Jovis đã thử và thành công, bạn hãy làm theo và chúc bạn thành công nhé.


- Bước 1: Vào trong chỉnh sửa HTML rồi tìm kiếm '/s72-c/' và xác định cụm ngoặc đơn chứa '/s72-c/'

- Bước 2: thay thể cả cụm cả ngoặc đơn đó thành ('s72-c', 'w500') lưu vào và xem kết quả


Chúc bạn thành công!

No comments