Tôi sẵn sàng lắng nghe!

Có thể tôi không biết bạn là ai. Nhưng chắc chắn tôi sẽ đọc lời nhắn bạn gửi cho tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian viết đôi lời này!
Tks!

No comments