Bất động sản là gì? Bất động sản là tài sản, nhưng khác với các loại tài sản khác là chúng không thể di dời được. Bất động sản là đất đai và những vật thể cố định gắn với đất đai. Những vật thể gắn với đất đai là những vật thể tồn tại trên đất và chỉ có thể được sử dụng trong trạng thái không tách rời đất hoặc là những vật thể mà khi dịch chuyển sẽ thay đổi về tính chất, công năng, hình thái hoặc tốn nhiều công sức và chi phí.  • Bất động sản là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt, có giá trị lớn.

Theo điều 174 Luật Dân sự năm 2005 quy định BĐS như sau:
+ Bất động sản là các tài sản bao gồm :
+ Đất đai: phải là đất không di dời được hoặc có thể di dời được nhưng không đáng kể. Đồng thời, có thể đo lường bằng giá trị và đã được xác nhận chủ quyền của ai đó.
+ Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng trên đó: các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, các công trình xây dựng công nghiệp, giao thông…
+ Các tài sản khác gắn liền với đất đai: vườn cây lâu năm, công trình du lịch, vui chơi … và các tài sản khác do pháp luật quy định.

  • Các tiêu chí xác định bất động sản

+ Là một yếu tố vật chất có ích cho con người.
+ Được chiếm giữ bởi cá nhân hoặc cộng đồng.
+ Có thể đo lường bằng giá trị nhất định.
+ Không thể di dời.
+ Tồn tại lâu dài.

No comments