CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
(Hà Nội, 2017)

Sự mệt mỏi, làm tôi thêm mạnh mẽ
Sự khó khăn, làm tôi thêm tự tin
Sự vất vả, làm tôi thêm ý trí
Con đường ngắn, bước qua đi thật mau
Con đường dài, bước hoài chẳng tới
Con đường vòng, làm ta mất thời gian
Một đích đến, ta có nhiều lựa chọn
Bước đường vòng, nhiều lắm sự mệt mỏi
Bước đường ngắn, nhiều lắm sự khó khăn
Bước đường dài, nhiều lắm sự vất vả
Một ý trí, mạnh mẽ đầy tự tin
Đó chính là hàng trang mang ta tới đích.


No comments