Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Mùng 1 đầu tháng
MÙNG 1 ĐẦU THÁNG
(Hà Nội, đầu tháng 3/2019)

Mùng 1 đầu tháng, cung chúc điều may
Cầu mong một tháng, sự hay an lành
Gạt điều không may, tan tành điềm xấu
Nhận vạn điều tốt, tấu bản hòa ca
Thứ nhất sức khỏe, bước xa đường dài
Thứ hai công việc, tiền tài tấn tới
Thứ ba cuộc sống, tươi mới đi lên
Cầu được ước thấy, vượt trên tất cả.

image

Sống vì những điều mình thích, làm những điều mình muốn, đi những chỗ muốn đi ... Hãy tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc sống, trân trọng những điều mình đang có, gạt bỏ điều suy tư, mang niềm vui tinh thần cho bản thân.

Tôi có thể giúp gì được cho bạn?