MÙNG 1 ĐẦU THÁNG
(Hà Nội, đầu tháng 3/2019)

Mùng 1 đầu tháng, cung chúc điều may
Cầu mong một tháng, sự hay an lành
Gạt điều không may, tan tành điềm xấu
Nhận vạn điều tốt, tấu bản hòa ca
Thứ nhất sức khỏe, bước xa đường dài
Thứ hai công việc, tiền tài tấn tới
Thứ ba cuộc sống, tươi mới đi lên
Cầu được ước thấy, vượt trên tất cả.

No comments