Hiện nay,có rất nhiều khái niệm khác nhau về marketing online hay còn gọi là marketing internet hoặc marketing trực tuyến. Sở dĩ như vậy là do marketing online được nghiên cứu và xem xét từ nhiều góc độ khác nhau.


Marketing Online là gì?


Theo Philip Kotler, cha đẻ của marketing hiện đại, marketing online là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet.

Theo quan niệm của Chaffey thì marketing online là hoạt động đạt được mục tiêu nhờ kỹ thuật truyển thông điện tử.

Theo Mark Sceats thì marketing online chính là hoạt động tiếp thị sử dụng Internet là kênh hiển thị.
Như vậy có thể nói Marketing online là việc ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phương tiện điện tử vào việc nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật marketing như quảng cáo trên mạng, quảng cáo trên cộng đồng mạng… nhằm mục đích xúc tiến việc bán hàng, quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của công ty đến với khách hàng.