Xúc tiến hỗn hợp hay truyền thông Marketing là các hoạt động truyền tin về sản phẩm và doanh nghiệp tới khách hàng để thuyết phục họ thông qua các phương tiện khác nhau.
Khái niệm xúc tiến hỗn hợp bất động sản


Hiệp hội các đại lý quảng cáo Mỹ 4As thì cho rằng xúc tiến hỗn hợp là khái niệm về sự hoạch định truyền thông marketing nhằm công nhận giá trị gia tăng nhờ vào một chương trình kết hợp các công cụ xúc tiến khác nhau với mục đích cung cấp thông tin rõ ràng, nhất quán và đạt hiệu quả cao nhất.
Còn quan điểm của Deborah Baker – Texas Chistian University, xúc tiến hỗn hợp là sự phối kết hợp các công cụ xúc tiến được sử dụng nhằm vươn tới thị trường mục tiêu và thực hiện những mục tiêu tổng thể của công ty.

Khái niệm xúc tiến hỗn hợp bất động sản


Như vậy, có thể hiểu xúc tiến hỗn hợp bất động sản là truyền thông tin về bất động sản cũng như các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đến người tiêu dùng để thuyết phục họ mua bất động sản thông qua các phương tiện, hình thức khác nhau.