Làm chủ doanh nghiệp đã muôn vàn khó khăn và muốn một chủ doanh nghiệp thành công thì càng khó hàng trăm bề. Vì vậy, muốn trở thành chủ doanh nghiệp thành công, bạn phải hội tụ được 10 khả năng dưới đây, điều đó giúp ta phân biệt được các doanh nghiệp thành đạt hay không thành đạt.


10 kỹ năng đó được chia làm ba nhóm đặc trưng chính


1. Nhóm tố chất kinh doanh

Luôn biết tìm kiếm và tận dụng các cơ hội

- Nhìn thấy và hành động ngay khi có các cơ hội kinh doanh mới
- Nắm bắt những cơ hội bất thường để có được tiền vốn, thiết bị, đất đai, mặt bằng sản xuất, sự giúp đỡ... (như sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình bố mẹ, chồng, con...).

Tính kiên trì (kiên định)

- Giữ vững quan điểm của bản thân khi đối mặt với thương trường, đối thủ cạnh tranh, hoặc khi chưa thành công
- Kiên định trong việc thuyết phục chuyên gia
- Hành động liên tiếp hoặc thực hiện các hành động khác nhau để khắc phục khó khăn
- Chịu sự hy sinh cá nhân hoặc có những cố gắng phi thường để hoàn thành công việc.

Tính trách nhiệm, gắn bó với công việc

- Chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoàn thành công việc cho khách hàng.
- Lăn xả vào công việc cùng với công nhân, hoặc xuống tận nơi làm việc của họ để đốc thúc hoàn thành công việc. Thể hiện sự quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Đòi hỏi cao về chất lượng và hiệu quả

- Biết hành động hoặc làm điều gì đó để đáp ứng hoặc nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng hiện có (trong nước cũng như quốc tế như tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ISO) hoặc biết hoàn thiện thêm những thành tích đã đạt được trong quá khứ.
- Cố gắng thực hiện công việc tốt hơn, nhanh hơn hoặc rẻ hơn.

Chấp nhận mạo hiểm/rủi ro

- Biết chấp nhận những gì mà bản thân cho là những rủi ro hợp lý.
- Biết lựa chọn, ưu tiên cho các tình huống có những rủi ro hợp lý có thể chấp nhận được.

2. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện


Kỹ năng đặt ra mục tiêu

- Biết đặt ra các mục tiêu trước mắt cụ thể và rõ ràng.
- Biết đặt ra các mục tiêu dài hạn và rõ ràng.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý (giám sát) một cách có hệ thống

- Biết phát triển và ứng dụng từng bước các kế hoạch có lô gíc để đạt được mục tiêu đã đề ra.
- Biết đánh giá các phương án khác nhau
- Biết quản lý, theo dõi tiến độ công việc và chuyển nhanh sang các chiến lược khác khi cần để đạt được mục tiêu.

Kỹ năng tìm kiếm thông tin

- Tự mình tìm kiếm các thông tin về khách hàng, những người cung ứng và/hay các đối thủ cạnh tranh của mình.
- Biết sử dụng các mối quan hệ hoặc mạng lưới thông tin để thu thập được các thông tin hữu dụng.

3. Nhóm kỹ năng quản lý


Biết thuyết phục và gây mối quan hệ

- Biết sử dụng các chiến lược đã được cân nhắc kỹ để gây ảnh hưởng hoặc thuyết phục những người khác.
- Biết sử dụng các mối quan hệ cá nhân hoặc quan hệ làm ăn để đạt được các mục đích riêng của mình.

Lòng tự tin

- Biết tin tưởng mạnh mẽ vào bản thân và các khả năng của mình.
- Biết thể hiện sự tin tưởng vào khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn hoặc để đón nhận thử thách.

Khi tìm hiểu xong, bạn hội tụ được bao nhiêu yếu tố rồi. Con người không ai là hoàn hảo cả, có thì trau dồi thêm thành siêu đẳng, còn thiếu thì cố gắng học hỏi và bổ sung thêm.

No comments