Ngoài tạo sitemap trên google webmaster tool, chúng ta tạo thêm Sitemap trên chính trang Web của mình, vừa dễ quản lý và được Google đánh giá tốt cho Blospot của bạn. Blog Sơn Pro đã tạo thành công và bạn hãy thực hiện ngay nhé. Chúc bạn thành công!


TẠO SITEMAP CHO BLOGSPOT

Demo: Tại đây

Cách làm:
- Bước 1: Truy cập vào trang đăng nhập Blogger
- Bước 2: Vào mục Trang (Page) rồi tạo một "Trang mới" (New Page)
Tạo Sitemap cho Blogspot
- Bước 3: Chuyển sang Tab chế độ HTML rồi Paste đoạn Code dưới đây vào và thay link Blogspot của bạn vào nhé.
<div id="bp_toc">
</div>
<script src="https://cdn.rawgit.com/ns24h/js/master/sitemap.js"></script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc"></script>
<style>
table {width: 100%;border: 1px solid #ddd;}
.post-body td, .post-body th {text-align: left;font-size: 16px;padding: 5px 10px;border: 1px solid #ddd;}
.post-body .toc-header-col1{width:60%}
.post-body .toc-header-col2,.post-body .toc-header-col3{width:20%}
.post-body td a{color:#333}
.post-body td a:hover{color: #2196f3;}
</style>


Key: tạo sitemap cho blogspot trên web, cách tạo sitemap blogspot

No comments