Cách khắc phục Thumbnail hình ảnh bị mờ trên Blogspot. Độ phân giải tiêu chuẩn cho hình ảnh thu nhỏ Blogspot chỉ được 72pixel, có thể được nhìn thấy trong url hình ảnh thumbnail mã được liệt kê S72-c. Bây giờ Blog Son Jovis chia sẻ cách khắc phục tình trạng này, làm cho hình ảnh Thumbnail Blogspot nét hơn.


Khắc phục hình ảnh Thumbnail bị mờ trên Blogspot


1. Cách thứ 1:

- Bước 1: Tìm đoạn mã sau:
<img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>

- Bước 2: Thay đoạn mã trên bằng mã code dưới đây:

<b:with value='data:post.thumbnailUrl ? resizeImage(data:post.thumbnailUrl, 300, &quot;4:3&quot;) : data:post.thumbnail' var='image_bro'>
  <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:image_bro'/>
</b:with>

Lưu ý: Bằng cách sử dụng đoạn mã trên, nó sẽ tự động thay đổi mã S72-c
- Thay đổi số 300 theo nhu cầu của bạn
- Trong mã HTML ở trên, mình sử dụng tỷ lệ 4: 3 (bạn có thể thay đổi theo nhu cầu của mình).

2. Cách thứ 2:


Dán đoạn mã dưới đây trước thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {$('.popular-posts img').attr('src', function(i, src)
{return src.replace( 's72-c', 's640' );});});
//]]>
</script>

Hướng dẫn :
- Thay .popular-posts img
- s72-c kích thước ảnh gốc
- s640 kích thước hình ảnh bạn muốn hiển thị

Chúc các bạn thành công!

Tag: ảnh thumbnail bị mờ trên blogspot, ảnh bị mờ trên blogspot, ảnh bài đăng bị mờ trên blogspot

No comments