Trên cơ sở chú trọng vào lợi ích của khách hàng, tổ chức hoạt động marketing liên quan đến các thông tin quảng cáo, tiêu thụ, nghiên cứu mặt hàng mới, sản xuất, tài chính cho hoạt động này... và nó chỉ được giải quyết triệt để khi doanh nghiệp có định hướng khách hàng cho sản phẩm, cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.


Lợi ích của lập kế hoạc Marketing


Lợi ích của bản kế hoạch marketing giúp:
- Chủ doanh nghiệp chủ động trong việc: Xác định nhiệm vụ, phương hướng và triển vọng của doanh nghiệp.
- Đảm bảo sự phối hợp ăn ý những nỗ lực của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.
- Đảm bảo khả năng ứng phó với nhưng biến động của thị trường.
- Thể hiện cụ thể mối liên quan, trách nhiệm của tất cả những người người có trách nhiệm và các thành viên khác trong DN.
- Căn cứ để kiểm tra, giám sát các hoạt động đang tiến hành có đúng như kế hoạch đã định cũng như mức độ đạt các chỉ tiêu đặt ra qua một kỳ sản xuất kinh doanh nhất định.

Mục đích của lập kế hoạc Marketing


- Xác định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường.
- Thị phần chiếm lĩnh.
- Xác định loại sản phẩm đưa ra thị trường hoặc đa dạng hóa sản phẩm.
- Tăng doanh số bán ra - tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Mục tiêu của lập kế hoạc Marketing


- Đạt hoặc tăng bao nhiêu % doanh số, trong khoảng thời gian nào?
- Dự kiến chiếm lĩnh bao nhiêu % thị phần trong vùng.

No comments