Bản chất marketing online xuất phát từ bản chất chung của marketing đó là làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên trong thời buổi công nghệ phát triển theo từng ngày như hiện nay thì đối tượng khách hàng trong mỗi hình thức marketing có những đặc điểm khác nhau trong việc tiếp cận thông tin, thói quen mua sắm, chọn lựa sản phẩm dịch vụ khác nhau.


BẢN CHẤT MARKETING ONLINE

Do đó, về bản chất Marketing Online là cách áp dụng các công nghệ thông tin để tiến hành các quá trình trong một chiến dịch marketing, nó đề cao tính tiếp thị sản phẩm và dịch vụ bằng việc thông qua mạng internet để nhanh chóng kết nối toàn cầu, nó quảng bá thương hiệu và thúc đẩy doanh thu.

Nói tóm lại, bản chất của marketing online bao gồm hai phần chính đó chính là công cụ marketing và chiến lược marketing online.