Khi bạn sửa dụng Google Webmaster Tool, bạn thất Blogspot của bạn bị lỗi do thiếu Author, Update cho Blogspot thì bạn hãy sử dụng 1 trong 2 cách sau để thực hiện nhé. Hai cách này Son Jovis đã test và thành công, bạn hãy sử dụng ngay nhé. chúc bạn thành công!


SỬA LỖI THIẾU AUTHOR, UPDATE CHO BLOGSPOT


Bạn hãy chọn sử dụng trong 2 cách sau, mình thì hay dùng cách thứ 2 hơn.

CÁCH 1: Chỉnh sửa "hfeed" và "hentry"


Bạn cùng công cụ CRTL+F để tìm kiếm "hfeed" và "hentry" và chỉnh sửa theo tương ứng như sau:
+ Chỉnh "hfeed" thành "h-feed"
+ Chỉnh "hentry" thành "h-entry"

CÁCH 2:


Bước 1: Tìm đến đoạn code sau:
<div class='blog-posts hfeed'> 
và thay thế nó bằng đoạn code bên dưới
<div class='blog-posts'> 

Bước 2: Tìm tiếp đoạn code sau:
<div class='post hentry'> 
Thay bằng đoạn code bên dưới:
<div class='post'>

Bước 3: Tìm  đoạn code

<div class='post hentry uncustomized-post-template' 
và cũng thay nó bằng đoạn code bên dưới
<div class='post uncustomized-post-template'

Key: thiếu author cho Blogspot,thiếu update cho Blogspot, missing required field “updated”, Missing required hCard "author", tối ưu blogspot

No comments