Bạn cần tăng lượng view cho Website Blogspot của mình một cách gián tiếp và hiệu quả, bạn sử dụng thủ thuật tải lại trang sau một thời gian cố định nào đó (Auto Refresh). Nhưng các bạn cũng không nên để thời gian quá ngắn vì như vậy sẽ làm cho người dùng sẽ cảm thấy khó chịu.
Tự động tải lại trang cho Blogspot dễ dàng (Auto Refresh)


TỰ ĐỘNG TẢI LẠI CHO BLOGSPOT


Cách làm:
- Vào Chủ đề >> Chỉnh sửa HTML
- Thêm đoạn thẻ Meta sau vào trước thẻ đóng </head>
<meta content='600' http-equiv='refresh'/>

Lưu ý: 600 - số giây cố định sẽ tải lại trang (bạn có thể thay số bất kỳ)

Key: auto refresh, tải lại trang, tự động tải trang

No comments