Để có thể cạnh tranh trên thị trường hiện nay, các doanh nghiệp đều trang bị cho mình chiến lược marketing hợp lý và phù hợp với thực trạng của công ty trong từng thời kỳ. Sự phát triển nhanh chóng của internet cùng với sự đổi mới không ngừng của nền tảng công nghệ đã góp phần đưa cả thế giới chuyển sang thời đại số hóa và tạo nên một xu hướng marketing mới, đó là Marketing Online. Ngoài các điều kiện chung về cơ sở vật chất, kỹ thuật, pháp lý để vận dụng Marketing Online cần có một số điều kiện sau:


Điều kiện áp dụng Marketing Online

1. Thị trường

Đó là tỷ lệ người sử dụng và chấp nhận Internet.
- Đối với marketing online giữa doanh nghiệp và khách hàng cá nhân (B2C), khách hàng cần có điều kiện tiếp cận Internet cũng như thói quen mua sắm qua mạng.
- Đối với marketing online giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B), các daonh nghiệp cần nhận thức được vai trò của chia sẻ thông tin, phối hợp hoạt động kinh doanh để tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tăng sức cạnh tranh.

2. Doanh nghiệp

Nhận thức của các doanh nghiệp về vai trò và ý nghĩa sống còn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh từ đó đánh giá được lợi ích của việc sử dụng marketing online cũng như các rủi ro nếu không sử dụng marketing online.

3. Sự phát triển của các ứng dụng Marketing trên Internet

Hầu hết các hoạt động marketing online đều có thể ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin như: nghiên cứu thị trường, lựa chọn phân khúc khách hàng, quảng bá sản phẩm, bán hàng, chăm sóc khách hàng….

No comments