Nhà doanh nghiệp tương lai cần nhìn nhận mục tiêu của mình dưới khía cạnh nghề nghiệp, gia đình, quan hệ xã hội, sở thích, sự phát triển của bản thân... Để thực hiện được mục tiêu mong muốn bạn phải lường trước và nhìn nhận nó một cách rõ ràng.


Nhận biết những khó khăn

Có những khó khăn, cản trở bạn có thể tác động thay đổi như điểm mạnh, điểm yếu bên trong cơ sở kinh doanh bạn đang muốn hình thành, song có những khó khăn, cản trở bạn không thể chi phối được đó là những yếu tố trong cộng đồng sẽ tác động xấu hoặc tốt tới doanh nghiệp của bạn trong tương lai, đặc biệt đối với những phụ nữ có ý định thành lập doanh nghiệp thì những cản trở lại xuất phát từ khía cạnh giới.

Tìm hiểu những cản trở về giới trong hoạt động của nữ doanh nghiệp

- Vai trò, chức năng gia đình khiến các hoạt động kinh doanh thường được đặt tại nhà do vậy khó xác định rạch ròi thời gian sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khó đánh giá hiệu quả cũng như đóng góp của phụ nữ đối với thu nhập của doanh nghiệp.
- Tư tưởng định kiến ở những luật lệ phân biệt đối xử về quyền sở hữu tài sản, thường do chủ hộ là nam giới đứng tên. Đến nay quan niệm thiên lệch đó tuy đã thay đổi song vẫn tồn tại tác động không nhỏ đến việc tạo điều kiện, khả năng tiếp cận của phụ nữ tới các dịch vụ hiện có trong xã hội cũng như ý chí khi tiến hành hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi.
- Thường bắt đầu với qui mô nhỏ, dễ bị tổn thương khi xu thế hội nhập cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng. Do vậy ít có cơ hội, khả năng tiếp cận các nguồn vốn, công nghệ - thông tin hoặc ít được các tổ chức tài chính, ngân hàng quan tâm đến. Lĩnh vực hoạt động thường là dịch vụ và dường như tập trung vào các lĩnh vực phụ gắn với vai trò truyền thống, những lĩnh vực ít được quan tâm về chính sách.
- Thiếu quyết đoán, ý chí trong kinh doanh. Nhiều phụ nữ có ý định khởi nghiệp chỉ vì mưu sinh của gia đình, họ chấp nhận làm kinh doanh ở qui mô nhỏ đủ để chi tiêu cho gia đình không vì mục đích làm giàu. Điều đó khiến tham vọng kiếm lợi nhuận ngày càng nhiều hơn qua việc tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động kinh doanh.

No comments