Bao biện là căn bệnh của tất cả mọi người. Dù bạn có thành coong đến đâu, thì chắc chắn trong cuộc sống đôi lúc nào đó bạn cũng sẽ nảy ra một lý do "vô cùng thuyết phục" để không phải làm một việc gì đó. Đó chính là lý do tại sao việc hình thành nên những thói quen để ngăn chặn và vượt qua tư tưởng "bao biện" là điều vô cùng quan trọng.

ĐA SỐ LỜI BAO BIỆN ĐỀU LÀ VỚ VẨN


Trong nhưng việc của bạn đang làm, có thể có một vài việc bạn không thích làm nên bạn để nó sau cùng. Nhưng cuối cùng chưa đến giây phút làm việc đó, thì bạn lại có việc khác chen chân và bạn lại ưu tiên làm việc vừa đến trước. Việc mà bạn để sau cùng đó bạn cứ để lùi và lùi mãi vẫn chưa hoàn thành. Thực chất công việc đó là do bạn không thích, không muốn làm, nên cứ hết lần này đến lần khác bạn cứ tìm mọi lý do để kéo dài nó.

Có những lúc thực sự bạn có nhiều việc đến lúc thật, và bạn cũng xác định được đâu là việc ưu tiên phải làm trước, hoàn thành trước. Bạn xác định đâu là việc bạn nên loại bỏ, vì bạn không thể nào kham hết công việc đó được.

No comments