Do đặc điểm của bất động sản là có vị trí cố định, không di dời được và mang tính cá biệt trong khi nhu cầu về bất động sản của khách hàng rất đa dạng, phong phú. Họ không có thời gian và điều kiện để đi xem tất cả các bất động sản cũng như không biết đến tất cả các bất động sản để tìm cho mình một BĐS phù hợp. Nhiều người có nhu cầu nhưng không tự lo liệu được thủ tục.


Môi giới bất động sản là điều tất yếu


Vì vậy, đòi hỏi phải có bên thứ ba thay họ làm việc những việc này. Môi giới bất động sản từ đó cũng được hình thành và ngày càng phát triển khi nhu cầu về bất động sản của mọi người ngày càng cao. Kinh doanh bất động sản cũng là công việc phức tạp đòi hỏi có nhà môi giới tư vấn, giới thiệu cho các bất động sản thích hợp. Do vậy, càng thấy được tính cần thiết của hoạt động môi giới bất động sản.

No comments